Thông tin tài khoản

Chủ tài khoản

Nguyễn Thị Hảo

Số tài khoản

540 220 525 7395

Ngân hàng

Agribank – Chi Nhánh Lâm Đồng II

02633 843 999